Podobieństwo

Analogiczne zjawisko obserwujemy w przypadku tej formy zaangażowania Struktury Ja, w której uruchamiany zostaje mechanizm podobieństwa. W niektórych sytuacjach inni ludzie, „podobni do mnie”, funkcjonują jako grupa odniesienia dla własnych osiągnięć. Człowiekowi jest bardziej przykro, gdy porównuje własną syrenkę z dużym fiatem swego sąsiada niż z mercedesem ambasadora amerykańskiego, mimo iż różnica jest w tym ostatnim wypadku znacznie większa. Człowiek więc będzie usilnie dążył do zdobycia fiata, natomiast mercedes nie będzie przedmiotem jego aspiracji. Tak więc podobieństwo może być nie tylko kluczem do pomagania, ale i do rywalizacji, może zatem budzić jednocześnie gotowość do pomocy, jak i tendencje przeciwstawne. • W regulacji zachowania prospołecznego ważką rolę odgrywa Sieć Wartości. Jednakże i w tym wypadku można zaobserwować podobne zjawisko: w tej samej instancji regulacyjnej powstawać mogą jednocześnie tendencje przeciwstawne. W eksperymentach Ervina Stauba wykryto interesujące zjawisko — dzieci grały w pewnę grę, osiągając w niej sukces bądź porażkę (wynik był uprzednio zaplanowany przez eksperymentatora). Potem otrzymywały cukierki (wszystkie jednakową ilość) „za udział w grze”.

Witam, jestem Nikodem i jestem studentem filozofii. Na tym blogu chciałbym podzielić się z Tobą wiedzą, którą posiadam i mam nadzieję, że pomoże Ci to w Twojej karierze!!
error: Content is protected !!