Omówimy je kolejno

Przedstawione tu rozważania skłaniają do poglądu, iż źródeł zachowań prospołecznych można doszukiwać się w różnych sferach osobowości. Kierując się przedstawioną w tej książce koncepcją Regulacyjnej Teorii Osobowości, formułujemy pogląd, że pozornie podobne zachowania — działania na rzecz drugiej osoby — mogą być sterowane z przewagą różnych instancji regulacyjnych. Spodziewamy się jednak, iż nie jest bez znaczenia, która struktura regulacyjna przeważa w procesie sterowania zachowaniem prospołecznym; zarówno warunki uruchamiania tego zachowania, jak też jego przebieg będą w każdym przypadku różne.
Zgodnie z zaprezentowanym w rozdz. 1 modelem, w regulacji zachowań prospołecznych mogą pośredniczyć:
Mechanizmy Popędowo-Emocjonalne, reprezentacja własnej osoby (Struktura Ja), Sieć Wartości, Sieć Operacyjna.

 

Witam, jestem Nikodem i jestem studentem filozofii. Na tym blogu chciałbym podzielić się z Tobą wiedzą, którą posiadam i mam nadzieję, że pomoże Ci to w Twojej karierze!!
error: Content is protected !!