Motyw postępowania

W dyskusji z młodym lekarzem wyjaśnia motywy swego postępowania, wskazując na satysfakcję poznawczą i konieczność zbierania nowych danych empirycznych, uzupełniania luk w systemie wiedzy. Jego gwałtowna reakcja emocjonalna w momencie śmierci pacjenta na stole operacyjnym związana jest z fiaskiem jego dalszych planów badawczych. Wydaje się, iż eksperymentalna weryfikacja takiej zależności dostarczyłaby potwierdzenia tezy głoszącej, iż także w Sieci Operacyjnej mogą być generowane przeciwstawne tendencje blokujące i facylitujące zachowanie po- znawcze. Podsumowując więc tę część rozważań, można stwierdzić, iż — podobnie jak w przypadku agresji — w osobowości człowieka te same struktury regulacyjne mogą być źródłem przeciwstawnych procesów. Mechanizmy Popędowo-Emocjonalne mogą dzięki empatii uruchamiać zachowania prospołeczne; jednakże wstręt lub inne silne napięcia mogą te zachowania blokować. Struktura Ja może pośredniczyć we wzbudzaniu zachowań prospołecznych w formie mechanizmu ipsocentrycznego, endoeentrycznego podobieństwa; jednakże może również być źródłem procesów pomoc blokujących — chęci wykorzystania drugiego człowieka, dążenia do własnej niezależności, rywalizacji z podobnymi do siebie.

Witam, jestem Nikodem i jestem studentem filozofii. Na tym blogu chciałbym podzielić się z Tobą wiedzą, którą posiadam i mam nadzieję, że pomoże Ci to w Twojej karierze!!
error: Content is protected !!