Jakość życia

Tadeusz Tomaszewski, najwybitniejszy polski psycholog, przedstawia koncepcję, według której na „jakość życia” człowieka, czyli cel, ku któremu powinien zmierzać rozwój, składa się pięć kategorii. Są to: subiektywne przeżycia człowieka (ilość, różnorodność i intensywność przeżyć), świadomość człowieka (rozumiana jako rozumienie świata i siebie), aktywność (czynne podejmowanie czynności, wolność), produktywność (tworzenie nowych przedmiotów, idei czy wartości) i wreszcie współżycie człowieka z innymi ludźmi (nawiązywanie kontaktów, podejmowanie wspólnych zadań). Nie wyklucza to jednak, iż rozwój można też analizować, biorąc pod uwagę zjawiska dokonujące się wewnątrz osobowości. Tak więc do analizy pojęcia rozwoju podejść można i od strony teorii osobowości. Tworząc określoną koncepcję osobowości, przyjmujemy pewne założenia co do tego, na czym polega jej rozwój. Spróbujmy więc rozpatrzyć tę kwestię ze stanowiska Regulacyjnej Teorii Osobowości.

Witam, jestem Nikodem i jestem studentem filozofii. Na tym blogu chciałbym podzielić się z Tobą wiedzą, którą posiadam i mam nadzieję, że pomoże Ci to w Twojej karierze!!
error: Content is protected !!