w „kodeksie złodziejskim” formuje się między innymi następujące zalecenie:

Złodziej złodziejowi powinien nieść pomoc w więzieniu i na wolności, jeżeli brat złodziej jest w niebezpieczeństwie”. Spotykamy się także ze sformułowaniem przekonań oceniających jako nakazów lub zakazów. W kręgu podkultury grypsery obowiązuje git-ludzi nakaz: „wyzywaj na solo (pojedynek) każdego człowieka, który cię obrazi” oraz zakaz: „nie szamaj (nie jedz) w ubikacji, bo się skiepścisz” (przestaniesz należeć do uprzywilejowanej zbiorowości społecznej). O. N. Uznadze twierdzi, że postawy są tym bardziej oporne wobec wpływów sytuacyjnych i tym trwalej opierają się oddziaływaniom korygującym je lub eliminującym, im zasadniej można o nich powiedzieć, że stanowią konsekwencję stanu całej osobowości. Mówiąc inaczej, postawy są tym bardziej doniosłym czynnikiem psychicznym, im bardziej są zintegrowane. postawach zintegrowanych optymalnie mówimy wówczas, gdy każdy składnik każdej postawy, o ile jest zaktywizowany, oddziałuje pobudzająco lub hamująco na każdy inny składnik każdej innej postawy. Równocześnie postawy są zintegrowane optymalnie wtedy, kiedy każdorazowym rezultatem takiego całościowego oddziaływania są czynności odznaczające się ustosunkowaniem podobnym ze względu na cechy uznawane za najważniejsze. tak np. dla autentycznego marksisty tym, co najważniejsze w ustosunkowaniu się do każdego elementu rzeczywistości (w tym do samego siebie), jest potraktowanie go jako dodatniej lub ujemnej wartości ze względu na jego walory dla rozwoju progresywnego (wartość dodatnia) lub jego walory dla rozwoju regresywnego (wartość ujemna). I tak, dla autentycznego katolika tym, co najważniejsze w ustosunkowaniu się (o którym tu mowa), jest takie potraktowanie innego człowieka, które by uwzględniało i jego własne, i tego człowieka „zbawienie duszy”.

Witam, jestem Nikodem i jestem studentem filozofii. Na tym blogu chciałbym podzielić się z Tobą wiedzą, którą posiadam i mam nadzieję, że pomoże Ci to w Twojej karierze!!
error: Content is protected !!